ข้อมูลระยะทางแม่น้ำในประเทศ หน่วย : กิโลเมตร

ชื่อแม่น้ำ/คลอง ระยะทาง
รวม สำรวจ ยังไม่สำรวจ เขตทหาร
คลองจันทบุรี65.42546.00019.4250.000
คลองชะอวด75.7800.00075.7800.000
คลองท่าตะเภา43.16437.0006.1640.000
คลองพระปรง171.6940.000171.6940.000
คลองสวี86.1830.00086.1830.000
คลองหลังสวน93.09417.00076.0940.000
คลองใหญ่74.04843.00031.0480.000
แควหนุมาน33.7840.00033.7840.000
น้ำเข็ก169.0180.00067.000102.018
น้ำควร26.8810.00026.8810.000
น้ำงิม60.9700.00033.00027.970
น้ำแม่กก159.05959.000100.0590.000
น้ำแม่กวง115.0170.00095.01720.000
น้ำแม่แจ่ม113.9460.00089.94624.000
น้ำแม่ลาว206.32168.000132.0006.321
น้ำแม่ลี้214.616130.00069.00015.616
น้ำแม่อิง305.9240.000297.9248.000
น้ำวังม้า60.3940.00060.3940.000
แม่น้ำกง75.0120.0000.00075.012
แม่น้ำเขาสมิง43.95336.0007.9530.000
แม่น้ำแควน้อย (กาญจนบุรี)250.16877.000173.1680.000
แม่น้ำแควน้อย (พิษณุโลก)273.3070.000258.00015.307
แม่น้ำแควใหญ่389.59680.00036.000273.596
แม่น้ำเจ้าพระยา383.794383.7940.0000.000
แม่น้ำชี1,035.105310.000712.00013.105
แม่น้ำตรัง148.93616.000132.9360.000
แม่น้ำตราด16.78016.7800.0000.000
แม่น้ำตากแดด55.0040.00055.0040.000
แม่น้ำตากใบ16.8650.00016.8650.000
แม่น้ำตาปี268.7550.000265.0003.755
แม่น้ำท่าจีน323.683323.6830.0000.000
แม่น้ำนครนายก115.528115.5280.0000.000
แม่น้ำน้อย170.791170.7910.0000.000
แม่น้ำน่าน843.656600.0000.000243.656
แม่น้ำบางนรา57.9000.00057.9000.000
แม่น้ำบางปะกง245.509245.5090.0000.000
แม่น้ำบีคลี่46.9600.0000.00046.960
แม่น้ำประแสร์89.2545.00084.2540.000
แม่น้ำปราณบุรี187.0126.000119.00062.012
แม่น้ำปัตตานี222.29257.000124.29241.000
แม่น้ำปากพนัง29.13129.1310.0000.000
แม่น้ำปาย159.84418.00067.00074.844
แม่น้ำป่าสัก749.147162.000447.000140.147
แม่น้ำปิง734.963421.00073.000240.963
แม่น้ำพิจิตร128.6450.000128.6450.000
แม่น้ำพุมดวง74.1050.00074.1050.000
แม่น้ำเพชรบุรี231.222125.0000.000106.222
แม่น้ำมูล899.298241.000617.00041.298
แม่น้ำแม่กลอง138.191138.1910.0000.000
แม่น้ำยม737.837389.000282.83766.000
แม่น้ำยวม242.6520.000136.000106.652
แม่น้ำลพบุรี95.82995.8290.0000.000
แม่น้ำเลย246.176131.00056.00059.176
แม่น้ำวัง477.792384.0000.00093.792
แม่น้ำสงคราม504.96042.000462.9600.000
แม่น้ำสะแกกรัง28.00028.0000.0000.000
แม่น้ำสายบุรี186.9980.000186.9980.000
ลำน้ำพอง299.2510.000271.25128.000
ห้วยหลวง292.0120.000285.0127.000
รวม 12,557.1265,047.2366,601.5731,942.422