ผลการดำเนินงาน PM 2.5

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในภาคคมนาคม

ประจำวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 (รวบรวมข้อมูลถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563)

 

 

 

 

ติดตามสถานะการดำเนินงานย้อนหลังได้ที่ Infographic PM 2.5

Leave a Comment