ผลการดำเนินงาน PM 2.5

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในภาคคมนาคม

ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 (รวบรวมข้อมูลถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563)


ติดตามสถานะการดำเนินงานย้อนหลังได้ที่ Infographic PM 2.5

Leave a Comment