ผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโคโรนา กระทรวงคมนาคม Coronavirus Disease Starting in 2019 (Covid-19)

รายงานประจำวันที่ 9 ก.ค. 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 2563 เวลา 15.30 น. )


สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการดำเนินงานย้อนหลังในแต่ละวันด้านล่าง

รายงานประจำวันที่ 8 ก.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 7 ก.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 6 ก.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 5 ก.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 4 ก.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 3 ก.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 1 ก.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 28 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 27 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 25 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 21 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 20 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 19 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 18 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 17 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 15 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 14 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 13 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 12 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 11 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 10 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 9 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 8 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 7 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 6 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 5 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 4 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 3 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 2 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 1 มิ.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 31 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 29 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 28 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 27 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 26 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 25 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 24 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 23 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 22 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 21 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 20 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 19 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 18 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 17 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 16 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 15 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 14 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 13 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 12 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 11 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 10 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 9 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 8 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 7 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 6 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 5 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 4 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 3 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 2 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 1 พ.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 30 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 29 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 28 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 27 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 26 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 25 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 24 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 23 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 22 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 21 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 20 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 19 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 18 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 17 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 16 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 15 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 14 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 13 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 12 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 11 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 10 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 9 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 8 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 7 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 6 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 5 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 4 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 3 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 2 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 1 เม.ย. 2563

รายงานประจำวันที่ 31 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 30 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 29 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 26 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 25 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 24 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 23 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 22 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 21 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 20 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 19 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 18 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 17 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 16 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 15 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 14 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 13 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 12 มี.ค 2563

รายงานประจำวันที่ 11 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 10 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 9 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 8 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 7 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 6 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 5 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 4 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 3 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 1 มี.ค. 2563

รายงานประจำวันที่ 29 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 28 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 27 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 26 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 25 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 24 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 23 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 22 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 21 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 19 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 18 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 17 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 16 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 15 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 14 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 13 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 12 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 11 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 10 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 9 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 8 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 7 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่  6 ก.พ. 2563

Leave a Comment