ผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสโคโรนา กระทรวงคมนาคม Coronavirus Disease Starting in 2019 (Covid-19)

รายงานประจำวันที่ 16 ก.พ. 2563

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 )


สามารถดาวน์โหลดข้อมูลย้อนหลังการดำเนินงานในแต่ละวันด้านล่าง

รายงานประจำวันที่ 15 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 14 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 13 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 12 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 11 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 10 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 9 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 8 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 7 ก.พ. 2563

รายงานประจำวันที่ 6 ก.พ. 2563

Leave a Comment