บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับ กรมควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพิ่มมาตรการรองรับการระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยทำการติดตั้งเครื่อง Thermo Scan บริเวณจุดตัดอาคารเทียบเครื่องบิน D ทั้ง 2 จุดและบริเวณทางเข้าด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้ง 3 จุด รวมทั้งสิ้น 5 จุด
2. สนามบินสุวรรณภูมิเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารชาวจีนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสนามบินหวู่ฮั่น (ข่าวภาคภาษาอังกฤษ)

Leave a Comment