กรมท่าอากาศยาน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

กรมท่าอากาศยาน เพิ่ม 4 มาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 จากการแพร่ระบาดจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน

Leave a Comment