สถานการณ์บนถนน (ทช.)

ทช.​ 1146
วันที่​ 3 กันยายน​ 2562
เวลา 20.00 น
เรียน ผู้บริหาร
1.น้ำกัดเซาะ โครงสร้างชั้นทาง ทำให้เกิดเป็น เป็นโพรง จำเป็น ต้องปิดการจราจรทั้ง 2 ช่องจราจร
2.ได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่บุคลากร ของ อปพร. ร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร อำนวยความปลอดภัยช่วงกลางคืน
3. หากเปิดการสัญจรอาจเกิดอันตราย
4. มีเส้นทางเลี่ยงอื่นที่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงสามารถสัญจรแทนได้
เรียนมาเพื่อโปรดทราบ
อำนาจ หงษ์แสนยาธรรม
ผอ.ขทช.พิจิตร
086 788 1273

Leave a Comment