การดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่า-หมอกควันทางภาคเหนือ

  • วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 15.33 น.
    รวค. สั่งการให้อธิบดีกรมทางหลวง (อทล.) และ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (อทช.) กำชับแขวง เขต คอยดูไฟไหม้ในเขตทางด้วย และสนับสนุนจังหวัดด้วยและกำชับอธิบดีกรมท่าอากาศยาน แลผู้อำนวยการใหญ่การท่าอากาศยาน ระมัดระวังเขตปลอดภัยสนามบินด้วย เนื่องจาก อากาศร้อน หญ้าแห้ง มีโอกาสไฟลุกไหม้ได้
  • วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 16.08 น.
    รวค. สั่งการให้ อทล. อทช. ขอให้แขวงเขตรายงานด้วยว่าพื้นที่ภาคเหนือที่ประสบปัญหาไฟป่า หมอกควัน มีผลต่อทัศนวิสัยของการใช้ถนนหรือไม่ อย่างไรพร้อมทั้งให้ ทย. ทอท. รายงานผลกระทบต่อเที่ยวบินด้วย

Leave a Comment