พื้นที่ภาคเหนือที่ประสบปัญหาไฟป่า หมอกควัน มีผลต่อทัศนวิสัยของการใช้ถนนหรือไม่ อย่างไร?

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 15.30น.
รายงานสถานการณ์พื้นที่เขตฯ เชียงใหม่
– แขวงฯเชียงใหม่ 1 ไม่มีผลกระทบ
– แขวงฯเชียงใหม่ 2 ทล.1349 ,1269 , 1096 มีไฟเป็นแห่งๆ ทั้งนี้ยังไม่กระทบต่อระยะมองเห็นและการหยุดรถ
– แขวงฯเชียงใหม่ 3 มีสายทางจำนวน14สายทาง
เกิดไฟป่าเกือบทุกสายทาง อ.เชียงดาว มากสุด(ไหม้จากในป่าลุกลามมาข้างทาง)
มีผลกระทบกับอุปกรณ์งานทาง เช่น ไหม้เสาป้าย หลัก กม. หลักกันโค้ง บางช่วง ยังไม่มีผลกระทบการขับขี่
– แขวงฯลำพูน มีปัญหาไฟป่า และได้รับผลกระทบด้านฝุ่นควัน และฝุ่นละออง
ส่วนด้านการใช้ทางหลวงยังไม่กระทบต่อการขับขี่
– แขวงฯลำปาง 1 ยังไม่รายงาน
– แขวงฯลำปาง 2 มีสายทางจำนวน 10 สายทาง เกิดไฟป่า 4 สายทาง
ไม่มีผลกระทบกับทัศนวิสัยต่อการใช้เส้นทางแต่อย่างใด
– แขวงฯแม่ฮ่องสอน ยังไม่รายงาน

Leave a Comment