ด้านโครงสร้างพื้นฐานและลดผลกระทบจากการก่อสร้าง

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและลดผลกระทบจากการก่อสร้าง (6 มาตรการ)

  1. พื้นที่ก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต้การดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มอบหมายให้พื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 3 โครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม สีเหลือง และสีชมพู บนถนน 2 เส้นทาง ได้แก่ ลาดพร้าว แจ้งวัฒนะ รามอินทรา รามคำแหง และ ศรีนครินทร์ ประสานขอความร่วมมือผู้รับเหมางดกิจกรรม ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น งานถมดิน ช่วงวันที่ 17 – 22 ม.ค. 2562 ให้ขยายเวลาออกไป จนถึงวันที่ 15 ก.พ. 2562 รวมถึงเข้มงวดมาตรการลดฝุ่นละอองในพื้นที่ ก่อสร้าง ลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดรถติดในชั่วโมงเร่งด่วน
  2. พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า ภายใต้การดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ที่ได้ดำเนินงานงานโยธาแล้วเสร็จ มอบหมายให้เร่งคืนพื้นที่ผิวจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจร โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสาย สีเขียวและสีน้ำเงิน
  3. พื้นที่ก่อสร้างถนน มอบหมายให้ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท กำชับ ติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เข้มงวดตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม และรบกวนผิวทางจราจรเท่าที่จำเป็นเพื่อแก้ปัญหารถติด โดยเคร่งครัด และห้ามมิให้มีการจอดรถในพื้นผิวถนนที่จราจรแออัด เช่น คู่ขนานพระราม 2 และราชพฤกษ์ อันเป็นการรบกวนกระแสการจราจร
  4. พื้นที่การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ภายใต้การดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ประสานขอความร่วมมือผู้รับเหมางดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น งานถมดิน ช่วงวันที่ 17-22ม.ค. 2562 และควบคุมการดูแลสถานที่ก่อสร้างให้มีความสะอาด ให้ทำความสะอาดทางเข้าออกให้เรียบร้อย ลดการเกิดฝุ่น รวมทั้งให้เร่งดำเนินการทำความสะอาดบริเวณริมถนนที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ก.พ. 2562
  5. มอบหมายให้กรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยพิจารณามาตรการสนับสนุนในการใช้บัตร Easy Pass และ M-Pass โดยการเพิ่มส่วนลดให้กับผู้ใช้บัตรอัตโนมัติ หรือเพิ่มเงินพิเศษจากการเติมเงินในบัตรอัตโนมัติ รวมทั้งเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อเร่งระบายการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด่านบางขุนเทียน
  6. มอบหมายให้ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ติดตั้งระบบ High Pressure Water System ปล่อยละอองน้ำเพื่อดักจับละอองฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่รถติดสะสมหรือมีจราจรปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมทางหลวง รับผิดชอบติดตั้งบริเวณหน้าด่านฯ ทับช้าง 1 (มุ่งหน้าบางพลี) และด่านฯ ทับช้าง 2 (มุ่งหน้าบางปะอิน) ถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณบริษัท ปตท. และโรงเรียนหอวัง รวมทั้ง ม.เกษตรศาสตร์ กรมทางหลวงชนบท บริเวณนอกเหนือจากพื้นที่ ถ.ราชพฤกษ์ ถ.กัลปพฤกษ์ และสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 15 แห่ง การทางพิเศษแห่งประเทศไทยติดตั้งระบบฯ บริเวณด่านฯ บางขุนเทียน (1) และ (2) และติดตั้งเพิ่มที่ด่านฯ พระราม 4 (1) โดยได้กำชับให้เปิดเครื่องปล่อยละอองน้ำด้วยความระมัดระวัง ไม่รบกวนทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ ไม่มีน้ำเจิ่งนองบนพื้นถนนจนก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง และจัดรถน้ำประจำด่านฯ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยในส่วน รฟม .ให้ดำเนินการบริเวณใต้โครงสร้างรถไฟฟ้าสาย สีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคตบริเวณลาดพร้าว ทั้งนี้ ขอให้พิจารณากรองน้ำประปาก่อนส่งเข้าเครื่องฉีดละอองน้ำความดันสูงด้วย

Leave a Comment