ผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา

ผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันก…

อ่านต่อ

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

ออกประกาศ ๒ ฉบับ ได้แก่ 1. ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง …

อ่านต่อ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับ กรมควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เพิ่มมาตรก…

อ่านต่อ

การบินไทย มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

การบินไทย มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

การบินไทยและไทยสมายล์ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโค…

อ่านต่อ

บริษัท ขนส่ง จำกัด มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

บริษัท ขนส่ง จำกัด มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

บขส. เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา กำชับ นายสถานีเดิ…

อ่านต่อ

กรมท่าอากาศยาน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

กรมท่าอากาศยาน มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา

กรมท่าอากาศยาน เพิ่ม 4 มาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สาย…

อ่านต่อ
1 2 3 4