พื้นที่ภาคเหนือที่ประสบปัญหาไฟป่า หมอกควัน มีผลต่อทัศนวิสัยของการใช้ถนนหรือไม่ อย่างไร?

พื้นที่ภาคเหนือที่ประสบปัญหาไฟป่า หมอกควัน มีผลต่อทัศนวิสัยของการใช้ถนนหรือไม่ อย่างไร?

วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 15.30น. รายงานสถานการณ์พื้นที่เขตฯ เชียงใหม่ &#8…

อ่านต่อ

ด้านมาตรการส่งเสริม กำกับติดตาม และการควบคุมดูแลรถบริการสาธารณะ

ด้านมาตรการส่งเสริม กำกับติดตาม และการควบคุมดูแลรถบริการสาธารณะ

ด้านมาตรการส่งเสริม กำกับติดตาม และการควบคุมดูแลรถบริการสาธารณะ (13 มาตรการ…

อ่านต่อ

ด้านมาตรการบังคับใช้ภายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ด้านมาตรการบังคับใช้ภายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

ด้านมาตรการบังคับใช้ภายในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ (4 มาตรการ) กำชับให้การปร…

อ่านต่อ

ด้านการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

ด้านการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

ด้านการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (2 มาตรการ) มอบหมายให้ การรถไฟฟ้าขนส่…

อ่านต่อ
1 2 3